بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

اصغر زارع کهنمویی؛ روزنامه‌نگار و پژوهشگر

بی‌درکجا

تارنمای اصغر زارع کهنمویی
روزنامه‌نگار: اندیشه، سیاست، فرهنگ و قومیت؛
پژوهشگر: تاریخ معاصر، جهان اسلام، مسائل آذربایجان و قفقاز؛

برای آشنایی بیشتر با من و نقد دیدگاه‌هایم، به منوی «حیات» در ابتدای صفحه بروید. در آنجا به‌سنت زندگی‌نامۀ خودنوشت، «تجربۀ زیسته»‌ام را دوره می‌کنم.

mail: asghar.zareh@gmail.com

این تارنما، تازه راه‌اندازی شده و در حال تکمیل است.

بایگانی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۸۸ ثبت شده است

شاید این جمله روشنفکری که زمانی گفته بود : « تاریخ خاورمیانه را با خون نوشته اند با خون خداباوران » پربیراه نباشد . خاورمیانه اگرچه خاورنفت است اما خاورخون نیزهست . مرز دراین نقطه از خاک نه با مذاکرات مصلحانه که با خون فرزندان خانه حفظ می شود .

دراین میان ، مرزهای ایران خونین تراست .از تاریخ میانه وکهن که بگذریم ، مقاومت جانانه مردم آذربایجان را در برابر قشون تزار روس می توان نقطه آغازین خون در برابر خاک و خود در راه خدا دانست.

  • اصغر زارع کهنمویی